Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายไพทูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ

[ 06-06-2565 ] Hits:12

ร่วมโครงการจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายไพทูรฑ์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงตามโครงการจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 27-05-2565 ] Hits:45

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเภณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่(บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ประชาชนชาวตำบลหนองกุงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประเภณีสิบสองเดือน หรือที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง" ซึ่งในเดือนต่างๆมีการทำบุญประเพณีทุกเดือน และในเดือนหกมีประเภณีที่สมัยโบราณอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานหรือชาวตะวันออกเฉียงเหนื่อมีมานานนั้นคือ "ประเพณีบุญปั้งไฟ"ซึ้่งนับเป็นประเพณีความเชื่อที่สำคัญในคนอีสานนิยมทำกันในเดือนหก ของทุกปี ดังนั้นกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประเภณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ (บุญบั้งไฟ) ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้น

[ 19-05-2565 ] Hits:62

  1. ราคากลาง eGP
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ