Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.) บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.) บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.) บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านทรัพย์เจริญ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 364,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ