Print this page

ผ้าลายลูกแก้ว บ้านหนองแวง

     กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลายลูกแก้ว บ้านหนองแวง ตั้งอยู่ 129 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 086-2570682