Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบหมายให้นางสาวเพ็ชรรี ธนะศรี นักวิชาการสาธรณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนคูณใด้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองกุง พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หนองกุง โทร 045-960394

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. # ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หนองกุง โทร 045-960394

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านม่วงเป หมู่ 2 และบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 ณ วัดบ้านม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 19 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ทั้ง 18 หมู่บ้าน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประฃุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ