Hot News :

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเภณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่(บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ประชาชนชาวตำบลหนองกุงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประเภณีสิบสองเดือน หรือที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง" ซึ่งในเดือนต่างๆมีการทำบุญประเพณีทุกเดือน และในเดือนหกมีประเภณีที่สมัยโบราณอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานหรือชาวตะวันออกเฉียงเหนื่อมีมานานนั้นคือ "ประเพณีบุญปั้งไฟ"ซึ้่งนับเป็นประเพณีความเชื่อที่สำคัญในคนอีสานนิยมทำกันในเดือนหก ของทุกปี ดังนั้นกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประเภณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ (บุญบั้งไฟ) ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้น

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ