Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำหนองกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

     

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการรรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2564 และได้ดำเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ในวันที่ 14 กรกรกฎาคมนั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ